Aansprakelijkheid

Deelname aan alle activiteiten bij Strandactief geschiedt geheel op eigen risico.
Strandactief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door haar georganiseerde Activiteiten, dan wel voor schade die niet wordt gedekt onder haar WA-verzekering.

 

Deelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aan de door Strandactief beschikbaar gestelde materiaal of het van derden zouden aanrichten.

 

Deelnemers zijn verplicht om mogelijke risico’s zelf te dekken.

 

Zorg ervoor dat uw gezelschap voldoende verzekerd is en sluit zo nodig een passende collectieve verzekering af.


MENU