Algemene voorwaarden

Programmawijzigingen:
Wijzigingen kunnen in de offertesfeer kosteloos worden doorgevoerd. Bij wijzigingen van reeds bevestigde programma’s kan Strandactief hiervoor kosten in rekening brengen. Wijzigingen in bevestigde programma’s dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven.

 

Offertes:
Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien Strandactief binnen deze periode geen reactief op de offerte heeft ontvangen, kunnen hieraan geen rechten meer worden ontleend. Indien in deze periode programma’s worden bevestigd die een offerte kunnen beïnvloeden, neemt Strandactief hier over contact op. Als een reservering schriftelijk wordt bevestigd bij Strandactief en akkoord bevonden is de reservering daarmee definitief.
Aangeraden wordt om bij het boeken van activiteiten het aantal deelnemers zo exact mogelijk te bevestigen. Het aantal deelnemers dat bevestigd wordt is bindend. Het boeken van extra deelnemers kan altijd tot 7 dagen voorafgaand aan het programma. Annuleren van deelnemers kan kosteloos tot 28 dagen voor aanvang van de activiteit.

 

Aantal deelnemers:
In de meeste gevallen is het minimum aantal deelnemers aan een programma 8 personen. Indien het aantal deelnemers, door welke reden dan ook, minder wordt dan het minimum aantal van 8 personen, wordt het bedrag conform dit minimum aantal in rekening gebracht.
Bij de activiteiten voor kinderen wordt uitgegaan van minimum 8 personen waaronder ten minste 1 volwassene.

 

Betaling:
Betaling geschiedt in alle gevallen voorafgaand aan het programma.
De activiteiten voor kinderen dienen ter plekke contant voldaan te worden.
Rekeningen welke niet voldaan zijn binnen 30 dagen na factuurdatum worden verhoogd met administratiekosten a € 25,=.
Indien de factuur niet binnen 2 maanden is betaald is Strandactief gerechtigd het incasso over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de deelnemer.

 

Zie ook: Alles over Aansprakelijkheid en Veiligheid deelnemers.


MENU