Programmawijzigingen

Wijzigingen kunnen in de offertesfeer kosteloos worden doorgevoerd. Bij wijzigingen van reeds bevestigde programma’s kan Strandactief hiervoor kosten in rekening brengen. Wijzigingen in bevestigde programma’s dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven


MENU