Veiligheid deelnemers

Deelname/veiligheid deelnemers:
Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelnemen aan de activiteiten van Strandactief grote lichamelijke inspanning kan vergen. Elke deelnemer aan de activiteiten van Strandactief dient over een normale gezondheid en conditie te beschikken. Indien deelnemers medicijnen gebruiken of lichamelijke beperkingen hebben die van invloed zijn op de normale gezondheid of conditie, dient dit te allen tijde vooraf te worden gemeld. Strandactief behoudt zich het recht om personen uit te sluiten van deelname.

 

Bij kano/raft/vlot-activiteiten moeten de deelnemers in het bezit zijn van een zwemdiploma.

 

Voor een soepel en veilig verloop van de activiteiten dienen de deelnemers de aanwijzingen van de instructeur op te volgen. De activiteiten gaan in principe altijd door. Bij wat minder gunstige weersomstandigheden kunt u dus niet annuleren en doet Strandactief dat ook niet.

 

Mochten wij besluiten, dat door weersomstandigheden of in andere situaties van overmacht de veiligheid van deelnemers of andere personen in het geding zou kunnen komen, dan behouden we ons het recht toe om het programma aan te passen, te onderbreken of indien nodig te annuleren. Bij annulering onzerzijds worden de niet gedane activiteiten in minder gebracht zonder recht op schadevergoeding.
Annulering door deelnemers kan kosteloos tot 28 dagen voor aanvang programma. Na deze termijn zal 50% van het betreffende boekingsbedrag in rekening worden gebracht.


MENU